Тази криза или ще изкове, или ще убие ЕС

Понастоящем съюзът е съвсем малко повече от гоеграфско понятие с обща централна банка